67338

преведени страници към 21.11.2017

Онлайн анкетна карта за предоставяните услуги от агенция „Онлайн преводи”

Анкетната карта е разделена на две части. Основните шест въпроса са изнесени в началото на формата, след това е секцията с информация за попълващия и бутона за изпращане. Следват допълнителни въпроси, които не са задължителни, но на които бихме желали да получим Вашите отговори.

Информацията за попълващия ще ни помогне да се свържем с Вас и да Ви благодарим лично за отделеното време за попълването на анкетната карта. Информацията от въпросите ще ни помогне да идентифицираме и отстраним слабите страни в нашата работа, като по този начин подобрим предоставяните услуги и отговорим на Вашите изисквания и очаквания.

Основни въпроси

Информация за попълващия

Име и фамилия.
Име на фирма.
телефонен номер.
Web сайт

Потвърждаване на формата

Допълнителни въпроси