60371

преведени страници към 19.01.2017

Формуляр за оферта

Моля, попълнете формуляра и ще получите оферта в рамките на 3 часа в работно време. За да Ви предоставим точна оферта, моля, попълнете всички полета и дайте максимално повече информация за проекта. За помощ, вижте насоките за попълване. Благодарим Ви!

 

Насоки за попълване

Файлови формати, които можете да прикачите:

 • Изображения и сканирани документи - .jpeg, .jpg, .gif, .png, .pdf
 • Текстови документи - .txt, .rtf
 • MS документи - .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx
 • OOo документи - .odt, .ods, .odp
 • Архивирани документи - .zip, .rar
 • Изображения и сканирани документи
  Тъй като изображенията и сканираните документи (например - .pdf, .jpeg, .jpg, .gif, .png) не могат да бъдат редактирани, те ще бъдат върнати като неформатирани .doc документи и за тази услуга ще бъде добавена 20% допълнителна такса.
  Ако е възможно, моля, качвайте оригинални файлове, които могат да се редактират, във формат като .doc, .xls, .indd и др.

  Проекти с друг файлов формат
  Ако вашият проект е в друг файлов формат, моля, архивирайте файла и прикачете архивирания файл.

  Проекти с повече от един файл
  Ако вашият проект се състои от повече от един файл, архивирайте файловете предварително в един .zip или .rar архив и прикрепете архивирания файл.

  Файлове с размер над 8МВ
  Ако вашият файл е по-голям от 8Mb или искате да получите по-подробна информация относно вашия проект, моля, свържете се с нас.