67338

преведени страници към 21.11.2017

Банков превод

За да платите вашата поръчка в агенция „Олтранс” чрез банков превод, моля, изпратете стойността на поръчката на следната сметка:

Банка: Прокредит банк

Титуляр: Олтранс ООД

Сметка номер: BG71PRCB92301017218328

BIC код: PRCBBGSF

Клон: Пловдив-Брезовска

Адрес: ул. Брезовска № 9-11, Пловдив, България

Банкови такси: При превод от чужбина или сметка в друга валута изискваме всички банкови такси да бъдат поети от клиента, включително банковата такса за валутен превод. Ще получите информация за размера на тази такса в момента на вашата поръчка.